Lektoři

Z jejich zkušenosti a znalosti pramení kvalita vzdělávání a tím i spokojenost účastníků, potažmo jejich zaměstnavatelů. Proto se snažíme spolupracovat se špičkami ve svých oborech. Nikdy nepřestaneme být vděční za skvělou spolupráci s významnými odborníky z České republiky, Slovenska, Polska i Spojených států.

Přednášeli u nás

 • MUDr. Marie Svatošová

  zakladatelka hospicové péče v ČR. Kurz Pomáhat! Ale jak? Doprovázení v životě a umírání.

 • prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

  Kurz Pomáhat! Ale jak? Práva pacienta a informovaný souhlas. Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc., (*1945) vystudovala Přírodovědeckou fakultu a Filozofickou fakultu UK v Praze. Roku 1992 se stala první profesorkou lékařské etiky u nás. Na Husitské teologické fakultě v Praze vedla v letech...

 • ThLic. Jakub Doležel, ThD.

  Kurz Pomáhat! Ale jak? Teologie, základy teologie a sociální práce pro pomáhající

 • MUDr. Viola Svobodová

  Kurz Pomáhat! Ale jak? Důstojnost života v nemoci a umírání, hospicová a paliativní péče, doprovázení umírajících

 • PhDr. Hana Janečková, PhD.

  Kurz Pomáhat! Ale jak? Důstojnost života ve stáří, sociální práce se seniory

 • Mgr. Miroslav Snášel

  sociální práce se seniory, podpora osob trpících demencí a jejich rodin, osobní rozvoj, práce s emocemi v sociálních službách

 • Mgr. Lubomír Smékal

  Kurz Pomáhat! Ale jak? Psychologie, komunikace, krizová intervence, supervize a syndrom vyhoření

 • Mgr. Eva Oujezská

  Problematika domácího násilí, poradenství

 • Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD.

  Kurz pomáhat! Ale jak? Etika, základní etické teorie. Přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity.

 • Phil E. DeVol (USA)

  autor strategie Mosty z chudoby, chudoba a sociální vyloučení, trénink facilitátorů programu

1 | 2 >>

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode