Standardy kvality sociálních služeb, audit a poradenství

Vždy se orientujeme na potřeby a požadavky zákazníka. Proto jsme vždy plně připraveni splnit i ty nejnáročnější požadavky. Neváhejte a využijte našich dlouholetých zkušeností v oboru řízení kvality sociálních služeb. 

Úspěch při inspekci sociálních služeb nespočívá pouze ve vypracovaných standardech a metodikách, závisí na celkovém řízení kvality ve Vaší organizaci. Nabízíme Vám tyto služby:

Audit kvality sociálních služeb a diagnostika připravenosti sociální služby na inspekci sociálních služeb

Diagnostika organizace/služby ve vztahu ke kvalitě služeb/služby a zpracování diagnostické zprávy v několika formách vyhotovení:

  • Analýza dokumentace ke standardům kvality sociálních služeb- studium vypracované dokumentace analýza shody s požadavky standardů kvality, vypracování zprávy s definovanými silnými a slabými stránkami (SWOT analýza) a závěrečná doporučení.
  • Analýza povinností poskytovatele dle § 88 zákona- studium dokumentace a závěrečná doporučení.
  • Kompletní diagnostika připravenosti- Analýza povinností poskytovatele dle § 88 zákona, analýza dokumentace ke standardům kvality sociálních služeb- studium vypracované dokumentace analýza shody s požadavky standardů kvality, rozhovory s respondenty- vedení, pracovníci, uživatelé, pozorování běžné praxe a shody s metodikami standardů kvality

Příprava týmu pracovníků na inspekci sociálních služeb

Analýza dokumentace ke standardům kvality sociálních služeb- studium vypracované dokumentace analýza shody s požadavky standardů kvality. Následná cyklická setkání s pracovníky, diskuse nad tématy řízení kvality a zpracovaných metodik, příprava na často kladené otázky při inspekci. Varianty:

Varianta 1: 3 setkání po cca 6 hodinách. Témata:

  • Poslání služby, cíle služby, cílová skupina, veřejný závazek, tvorba a hodnocení poslání, hodnocení cílů, specifika cílové skupiny, interaktivní cvičení
  • Ochrana práv uživatele, listina základních práv a svobod, práva uživatele, příklady porušení práv uživatele (individualizace ke konkrétní službě), předsudky a negativní hodnocení- jak jim předcházet a jak se jim vyvarovat, střety zájmů, práva pečujících.
  • Individuální plánování a má role klíčového pracovníka, komunikace, proces individuálního plánování, jak pracovat s osobními cíli uživatelů.

Varianta 2: 5 setkání po 6 hodinách. Všechna témata varianty 1 + tato další témata:

  • Nouzové a havarijní situace- co mám dělat když…praktické modelace situací, které mohou nastat a jejich řešení, záznam nouzových situací, jak se chránit před napadením a jak se bránit při napadení
  • Stížnosti a podávání stížností, osobnostní rozvoj pracovníků, supervize, hodnocení pracovníků, základní dovednosti laické krizové intervence

Příprava týmu pracovníků na inspekci sociálních služeb

Konzultace a přípravy dle jednotlivých témat standardů kvality dle dohody (např. personální procesy, zaučování pracovníků, práce s dobrovolníky, plánování služeb, vzdělávání pracovníků, supervize, hodnocení, odměňování pracovníků, jak hodnotit kvalitu služby, jak informovat o poskytované službě, analýza prostředí a podmínek včetně návrhů k řešení)

Chcete více informací? Kontakt


 
 

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode