Krizová intervence - základy pro pomáhající profese

Krizová intervence - základy pro pomáhající profese

2014/1057-PC/SP/VP/PP, 16 hodin (min. 2 dny)

Vhodné pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pečující osoby

Akreditace: 2014/1057-PC/SP/VP/PP

Počet hodin: 16 hodin (min. 2 dny)

Cena: Kurz na klíč  20.000,- Kč

Kurz krizivé intervence navazuje na základní kurz v rámci kvalifikačního kurzu, který je zpravida zaměřen pouze na získání základních teoretických znalostí. V této další části se věnujeme blíže problematice krizové intervence, kterou nevnímáme pouze jako něco, co přináší rizika, ale i šance. Jsou definovány kompetence, čím by měl být pomáhající pracovník vybaven, rozlišujeme různé typy pomoci a o krizi uvažujeme také jako o ztrátě moci. Nakonec se v této fázi věnujeme fázím krizové intervence a seznamujeme s metodou psychologického debriefingu. Další část kurzu je zaměřena na praktické nácviky použití základů krizové intervence v běžném životě i v rámci pomáhající profese jako "první psychologické pomoci" Kurz není zameřen na výcvik profesionálních interventů - k tomuto je zapotřebí absolvovat dlouhodobý výcvik.

Absolvent získá orientaci v krizové intervenci navazující na znalosti získáné v rámci kvalifikačního vzdělávání. Získá informace o tom, čím by měl být vybaven pomáhající pracovník. Opakování pojmu krize a jejího významu pro život člověka. Zná základní strategii PAVE - protection, acceptance, validation, education (Nelsen). Chápe krizi jako omezení moci. Ví, co by mělo předcházet krizové intervenci (monitorování, kontakt, kontrakt), seznámí se s přístupy krizové intervence a metodou psychologického debriefingu. Tyto základní znalosti prověří v rámci praktických nácviků a náslechů v rámci druhého dne kurzu. Tento kurz rozšiřuje základní znalosti získané v rámci kvalifikačního kurzu (který je zpravidla zaměřen pouze teoreticky) o konkrétní praktické použití metod krizové intervence v běžném životě i v pomáhající profesi při kontkaktu s klienty. Nejedná se ovšem o vzdělávání odborníků - profesionálů v krizové intervenci.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode