Pomáhat! Ale jak? Kurz psychosociální a duchovní péče

Pomáhat! Ale jak? Kurz psychosociální a duchovní péče

MPSV 2013/0555-PC/PP, Česká asociace sester 12 kreditů, 100 hodin

Vhodné pro: pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele a nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je doporučen pro pracovníky i dobrovolníky hospicové, paliativní péče. Kurz obsahově odpovídá kvalifikačním uvedených v Dohodě o duchovní péči mezi ČBK a ERC v České republice

Akreditace: MPSV 2013/0555-PC/PP, Česká asociace sester 12 kreditů

Počet hodin: 100 (80 přímá výuka, 20 praxe)

Cena: Kurz organizujeme pro větší počet posluchačů, nelze jej objednat na klíč.

Jedná se o unikátní vzdělávací program, jediný svého druhu v České republice, na jehož sestavení se podíleli významní odborníci v ČR (Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., PhDr. Hana Janečková, Ph. D., MUDr. Marie Svatošová, Mgr. Et Mgr. Marek Vácha, Ph. D., MUDr. Viola Svobodová, ThLic. Jakub Doležel, Th.D., Mgr. Lubomír Smékal a další) a jehož hlavním cílem je získání základních kompetencí v oblasti psychosociální a duchovní péče poskytované lidem, kteří jsou znevýhodněni pro svůj věk, nemoc nebo zdravotní postižení.

Pracuje se styčnými oblastmi, ve kterých se prolínají sociální a zdravotní služby v přístupu k člověku, hodnotám, právům, důstojnosti a duchovním potřebám. Právě propojení těchto témat, která jsou pro obě pomáhající profese společná, přináší účastníkům možnost k vzájemnému porozumění obou oblastí a profesí, nacházení společné cesty a společných cílů zvláště v oblasti psychosociální a duchovní péče.

Primární cílovou skupinou jsou jednotlivci - fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117 písm. a)) a také pracovníci v sociálních službách (§ 116 odst. 9), kteří mají zájem získat základní kompetence v oblasti psychosociální a duchovní péče o osoby znevýhodněné pro svůj věk, zdravotní stav nebo postižení a mají zájem využít tyto kompetence v pomoci lidem ve svém okolí, sousedství, komunitě, nemocnici nebo zařízení sociálních služeb. Program tak navazuje na základní kompetence, které získali v rámci kvalifikačního vzdělávání.

Program je také určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníka a získal již akreditaci České asociace sester dle jiného právního předpisu (proto je uvádíme i na osvědčení).


 

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode