Profesní rozvoj a hodnocení pracovníků s ohledem na SQ 10 sociálních služeb a SQ 6 sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky

Profesní rozvoj a hodnocení pracovníků s ohledem na SQ 10 sociálních služeb a SQ 6 sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky

2015/0033-SP/VP, 8 hodin

Vhodné pro:  sociální pracovníky, vedoucí pracovník

Akreditace: 2015/0033-SP/VP

Počet hodin: 8 hodin

Cena: Kurz na klíč  12.000,- Kč

Kurz je zaměřen na získání základních kompetencí k aplikaci personálního managementu s ohledem na standardy kvality č. 10 sociálních služeb a č. 6 sociálně právní ochrany dětí. Tématika je zaměřena na procesy profesního rozvoje pracovníků (osobní profesní cíle, karierní plány, individuální plány vzdělávání) a hodnocení nových pracovníků (metody hodnocení - kalitativní a kvantitativní, hodnocení pracovního výkonu, hodnocení formou manažerské supervize, příprava a realizace hodnotících pohovorů).

Absolvent má základní povědomí o řízení kariéry, plánování osobního potenciálu zaměstnance, umí sestavit plán osobního rozvoje pracovníka, zná základní principy vytváření a realizace individuálních vzdělávacích plánů, ví, jak vybrat vhodné vzdělávání a jak vzdělávání hodnotit, zná základní principy hodnocení pracovníků, přípravu a realizaci hodnotícího pohovoru.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode