Standard 9 - Úvod do metod individuálního plánování pro pracovníky OSPOD

Standard 9 - Úvod do metod individuálního plánování pro pracovníky OSPOD

2015/0034-SP, 8 hodin

Vhodné pro:  sociální pracovníky sociálně-právní ochrany dětí

Akreditace: 2015/0034-SP

Počet hodin: 8 hodin

Cena: Kurz na klíč  12.000,- Kč

Kurz je určen pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, a to naplňování standardu kvality číslo devět, který se zabývá metodami individuálního plánování. V tomto kurzu budou pracovníci OSPODů seznámení s metodami individuálního plánování, tvorbou individuálních plánů, jejich pravidelné obnově a vyhodnocování z hlediska sociální práce. Účastníci kurzu si vyzkouší vytvořit individuální plán ochrany dítěte, které spadá do některé z kategorií  §6 zákona 359/1999 Sb. o SPOD. Dále si ujasní své kompetence a návaznost na další služby a odborníky, se kterými spolupracují či by bylo vhodné začít spolupracovat. Otázky řehodnocování individuálních plánů a cílů, naplňování stanovených cílů a způsob, jak pozná klient a OSPOD, že bylo cílů dosaženo.

Ujasnění obsahu standardu kvality OSPOD číslo devět a jeho naplňování. Rozvíjení znalostí metod individuální sociální práce a individuálního plánování. Rozvíjení schopností komunikace a spolupráce v rámci OSPOD a dalších činných orgánů a služeb. Získání základních kompetencí k tvorbě individuálního plánu při ochraně dítěte. Respekt vůči klientům a jejich individuálním potřebám a cílům v rámci dobré spolupráce.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode