Úvod do standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí-principy zpracování dokumentace a metody zavádění do praxe

Úvod do standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí-principy zpracování dokumentace a metody zavádění do praxe

2013/1551-SP, 16 hodin

Vhodné pro: pracovníky orgánu sociálně - právní ochrany dětí

Akreditace: MPSV 2013/1551-SP

Počet hodin: 16 hodin

Cena: Kurz na klíč pro OSPOD 19.500,- Kč

Cílovými kompetencemi absolventa jsou základní teoretické znalosti standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně právní ochrany orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD)

Základní znalost základní legislativy, kterou jsou upraveny standardy kvality OSPOD, zákona 359/1999 Sb., ve znění zákona 401/2012 Sb., přílohy č. 1 k vyhlášce k tomuto zákonu.

Základní znalost standardů kvality OSPOD, jejich dělení a aplikace v praxi, znalost náplně činnosti klíčového pracovníka, znalost procesu individuálního plánování ochrany dítěte

 • Místní a časová dostupnost – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe. 
 • Prostředí a podmínky– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Informovanost o výkonu SPOD– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Personální zabezpečení výkonu SPOD– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Přijímání a zaškolování– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Profesní rozvoj zaměstnanců– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Prevence– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte– znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Kontrola případu – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Rizikové a nouzové situace – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Dokumentace o výkonu SPOD – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Vyřizování a podávání stížností – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe
 • Návaznost výkonu SPOD na další fyzické osoby a právnické osoby – znalost základních požadavků a principů zpracování písemné dokumentace ke standardu a metody její zavádění do praxe

Účastník získá základní kompetence pro praktickou přípravu písemné dokumentace standardů kvality OSPOD a seznámí se s metodami zavádění standardů kvality do praxe v rámci Orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode