Základy komunikace pro pomáhající

Základy komunikace pro pomáhající

2014/0546-PC/SP/VP/PP, 8 hodin

Vhodné pro: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky

Akreditace: 2014/0546-PC/SP/VP/PP

Počet hodin: 8 hodin

Cena: Kurz na klíč  12.000,- Kč

Kurz je věnován základům komunikace pro pomáhající. Jeho obsahem je vymezení pojmu komunikace a komunikovaných významů. Jsou akcentovány funkce komunikace a různé aspekty komunikování s využitím modelu tzv. čtyřrozměrného člověka. Definuje některá základní rizika a pasti komunikování při pomáhání a nabízí model účelné komunikace a upozornění na základní komunikační dovednosti. Absolvent získá základní orientaci v komunikaci, porozumí funkcím komunikace a principu čtyřrozměrného člověka - těla, duše, ducha a okolního světa. Prakticky si vyzkouší metody a  techniky komunikace jako podněty pro využití v praxi, techniky aktivního naslouchání, sculpturing, neverbální komunikace. Absolvent získá základní kompetence k využití komunikačních technik v pomáhající profesi.

Vycházíme z dělení Zbyňka Vybírala VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. Informování, instruování, přesvědčování, vyjednávání, pobavení, kontaktování, předvádění se + příklady. Čtyřrozměrný člověk dle Thomase Moora (tělo, duše, duch, svět), prostředí a svět v komunikaci, tělesnost - člověk je při komunikaci ovlivňován svojí tělesností, sculpturing - sochání dle V. Satirové, neverbální komunikace. Psychika, duše, duševno - psychická výbava pomáhajícícího, průnik světů klienta a pomáhajícího. Nácvik sochání, neverebální komunikace - co znamená držení těla (vzpřímené – skrčené, schoulené), pohledy očí (klopení, uhýbání – přímý pohled), pevnost hlasu (pevný a silný – rozechvělý a tichý hlas), pocení se, červenání, zajíkání se. Techniky aktivního naslouchání, dotazování, vyjadřování souhlasu + praktické nácviky ve skupinách.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode